Finpedmed
teemakuva

Koulutus

FINPEDMED -verkoston yhtenä tavoitteena on nostaa lapsilla tehtävien lääketutkimusten laatua lisäämällä täydennyskoulutusta tutkijoille ja tutkimushenkilökunnalle, sekä lääketeollisuuden henkilökunnalle.

Koulutukset kohdentuvat Hyvän Kliinisen Tutkimustavan laatuvaatimuksiin (GCP), lapsilla tehtävien tutkimusten erityispiirteisiin ja pediatriseen kliiniseen farmakologiaan. Koulutuksen avulla pyritään kansallisesti myös harmonisoimaan ja yhtenäistämään tutkijoiden toimintamalleja.

Verkosto toimii yhteistyössä kaikkien yliopistosairaaloiden ja niiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Koulutusta pyritään suunnittelemaan yhteistyössä tutkimusverkostojen, koulutusorganisaatioiden ja yritysten kanssa. FINPEDMED -verkoston jäsenille koulutus on jäsenetuna joko maksutonta tai muutoin edullisempaa.

Sairaanhoitajille suunnattu tutkimushoitajan pätevöitymiskoulutus, 4 OP  

FinPedMed johtoryhmä (2015) yhdessä TAYS Tiedekeskuksen ja TAYS Lastenklinikan kanssa suunniteli räätälöydyn ja paikallisesti YO-sairaaloissa toteutettavan neljän opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuspaketin tutkimushoitajan tehtäviin lasten sairauksien parissa työskenteleville sairaanhoitajille.

Koulutus on suunniteltu siten, että sen opintopisteitä vastaavaan kokonaistuntimäärään on laskettu mukaan lähiopetuksen tunnit (4 x 7 tuntia), 4 ennakkotehtävää sekä GCP verkkotesti (Lääketietokeskus Oy). Oppimistehtävät ja verkkotesti muodostavat kokonaisopinnoista noin 60 %. Oppimistehtävillä laajennetaan lähiopetuksessa opittua teoriaa. Tuntivastaavuus korkeakouluopinnoissa yhdelle opintopisteelle on noin 27 tunnin työpanos. Tämä voi koostua erilaisista kirjallisista osuuksista (aineistot, tekstit) sekä tuotettavasta osuudesta (tehtävät, tentit).

GCP -verkkotesti kattaa kliinisen lääketutkimuksen osalta kansallisen voimassa olevan lainsäädännön sekä tutkimuksen kansainvälisiä pääohjeistoja. Näitä ovat mm. tutkimuslaki ja - asetus, Fimean määräys, Helsingin Julistus sekä ICH GCP Hyvä Kliininen Tutkimustapa. Testin suorittämiseksi tulee ymmärtää näiden ohjeistojen ja säädösten taustoja sekä käytäntöjä. Testin tarkoituksen on varmistaa, että testin suorittanut hallitsee nämä perustiedot. Testi on laajalti hyväksytty suurimpien kansainvälisten lääkeyhtiöiden parissa. Kun testin on suorittanut, saa siitä erillisen todistuksen, jota voi käyttää usean eri lääkeyhtiön toimeksi antamissa tutkimuksissa GCP pätevyyden todisteena. Suomen Lääketietokeskuksen testi on kansainvälisen TransCelerate-yhtiön (lääkeyhtiöiden yhteenliittymä) hyväksymä testi, jolloin sen sisältö on verrannollinen muiden organisaatioiden GCP-testien kanssa (Pharmaceutical Information Centre Ltd GCP, WebTest 4.0.) Kts.: http://www.transceleratebiopharmainc.com/gcp-training-attestation/ ja http://www.transceleratebiopharmainc.com/gcp-training-attestation/list-of-training-providers/ .

Toimintamallin perusperiaatteet:

  • Koulutus on maksuton oman organisaation hoitohenkilökunnalle

  • Hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen työajalla lain mukaisesti myönnettyjen lisä- /täydennyskoulutuspäivien ja näihin käytettävien virkavapaiden perusteella

  • Koulutukseen voidaan neuvotella yhteistyökumppaneita. Kustannukset pyritään jakamaan useamman yhteistyötahon kesken ja kustannukset voidaan pitää alhaisina, jos suurin osa koulutuksesta järjestetään omien paikallisten asiantuntijoiden voimin

  • Toimintamallissa, koulutettu tutkimushoitaja siirtyy VOV (vapautettuna omasta virasta) periaatteella alkavaan uuteen tutkimukseen ja siirron ajaksi vakituinen toimipiste (lastenklinikka) palkkaa hänelle sijaisen

Vuosien 2016-2017 aikana koulutus on toteutettu seuravissa yksiköissä:

TAYS - Pilottihanke; Lastenklinikka (11 valmistunutta), 2016: Esite (suomi), Esite (Englanti)

HUS - Lasten ja nuorten sairauksien toimiala (11 valmistunutta), 2017

TYKS - Lastenklinikka (10 valmistunutta), 2017

 

Muu Koulutustarjonta: Koulutukset ja Tapahtumat -sivulta ja jäsenten Extranet -sivuilta.

Koulutus

FINPEDMED -verkoston yhtenä tavoitteena on nostaa lapsilla tehtävien lääketutkimusten laatua lisäämällä täydennyskoulutusta tutkijoille ja tutkimushenkilökunnalle, sekä lääketeollisuuden henkilökunnalle.

Koulutukset kohdentuvat Hyvän Kliinisen Tutkimustavan laatuvaatimuksiin (GCP), lapsilla tehtävien tutkimusten erityispiirteisiin ja pediatriseen kliiniseen farmakologiaan. Koulutuksen avulla pyritään kansallisesti myös harmonisoimaan ja yhtenäistämään tutkijoiden toimintamalleja.

Verkosto toimii yhteistyössä kaikkien yliopistosairaaloiden ja niiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Koulutusta pyritään suunnittelemaan yhteistyössä tutkimusverkostojen, koulutusorganisaatioiden ja yritysten kanssa. FINPEDMED -verkoston jäsenille koulutus on jäsenetuna joko maksutonta tai muutoin edullisempaa.

Sairaanhoitajille suunnattu tutkimushoitajan pätevöitymiskoulutus, 4 OP  

FinPedMed johtoryhmä (2015) yhdessä TAYS Tiedekeskuksen ja TAYS Lastenklinikan kanssa suunniteli räätälöydyn ja paikallisesti YO-sairaaloissa toteutettavan neljän opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuspaketin tutkimushoitajan tehtäviin lasten sairauksien parissa työskenteleville sairaanhoitajille.

Koulutus on suunniteltu siten, että sen opintopisteitä vastaavaan kokonaistuntimäärään on laskettu mukaan lähiopetuksen tunnit (4 x 7 tuntia), 4 ennakkotehtävää sekä GCP verkkotesti (Lääketietokeskus Oy). Oppimistehtävät ja verkkotesti muodostavat kokonaisopinnoista noin 60 %. Oppimistehtävillä laajennetaan lähiopetuksessa opittua teoriaa. Tuntivastaavuus korkeakouluopinnoissa yhdelle opintopisteelle on noin 27 tunnin työpanos. Tämä voi koostua erilaisista kirjallisista osuuksista (aineistot, tekstit) sekä tuotettavasta osuudesta (tehtävät, tentit).

GCP -verkkotesti kattaa kliinisen lääketutkimuksen osalta kansallisen voimassa olevan lainsäädännön sekä tutkimuksen kansainvälisiä pääohjeistoja. Näitä ovat mm. tutkimuslaki ja - asetus, Fimean määräys, Helsingin Julistus sekä ICH GCP Hyvä Kliininen Tutkimustapa. Testin suorittämiseksi tulee ymmärtää näiden ohjeistojen ja säädösten taustoja sekä käytäntöjä. Testin tarkoituksen on varmistaa, että testin suorittanut hallitsee nämä perustiedot. Testi on laajalti hyväksytty suurimpien kansainvälisten lääkeyhtiöiden parissa. Kun testin on suorittanut, saa siitä erillisen todistuksen, jota voi käyttää usean eri lääkeyhtiön toimeksi antamissa tutkimuksissa GCP pätevyyden todisteena. Suomen Lääketietokeskuksen testi on kansainvälisen TransCelerate-yhtiön (lääkeyhtiöiden yhteenliittymä) hyväksymä testi, jolloin sen sisältö on verrannollinen muiden organisaatioiden GCP-testien kanssa (Pharmaceutical Information Centre Ltd GCP, WebTest 4.0.) Kts.: http://www.transceleratebiopharmainc.com/gcp-training-attestation/ ja http://www.transceleratebiopharmainc.com/gcp-training-attestation/list-of-training-providers/ .

Toimintamallin perusperiaatteet:

Vuosien 2016-2017 aikana koulutus on toteutettu seuravissa yksiköissä:

TAYS - Pilottihanke; Lastenklinikka (11 valmistunutta), 2016: Esite (suomi), Esite (Englanti)

HUS - Lasten ja nuorten sairauksien toimiala (11 valmistunutta), 2017

TYKS - Lastenklinikka (10 valmistunutta), 2017

 

Muu Koulutustarjonta: Koulutukset ja Tapahtumat -sivulta ja jäsenten Extranet -sivuilta.