Finpedmed
teemakuva

Asiantuntijat

FINPEDMED verkoston jäsenet

Verkoston jäsenyys on vapaaehtoista ja maksutonta. Jäseneksi voi ilmoittautua NORDICPEDMED verkkosivujen kautta; Extranet: ILMOITTAUDU. Ilmoittautuneet hyväksytään arvioinnin perusteella. Varsinaisia jäsenyyskriteereitä ei ole.

Verkoston jäsenet työskentelevät yliopistosairaaloiden ja muiden sairaaloiden tai toimintayksiköiden lastenklinikoilla ja -osastoilla. Osa tutkijoista työskentelee myös yliopistossa. Jäsenet ovat sitoutuneet toimintaan mm. vastaamalla nopeasti verkoston kautta tuleviin palvelupyyntöihin. Koulutustaustaltaan verkoston jäsenet ovat pääasiassa kokeneita erikoislääkäreitä tai muun tieteen alan asiantuntijoita, joilla on tohtorin tutkinto. Monet ovat oman alansa dosentteja tai professoreja. 

Verkoston edut jäsenille

Verkosto antaa tutkijoille mahdollisuuden vaikuttaa lasten lääkehoitojen kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuden osallistua uusiin tutkimuksiin. Verkoston avulla voidaan keskitetysti kasvattaa tutkimusten rekrytointipohjaa ja ohjata uutta tutkimusrahoitusta Suomeen. Tutkimusten avulla saadaan uusien lääkehoitojen hyöty sekä suomalaisille että eurooppalaisille lapsipotilaille entistä nopeammin.

FINPEDMED -verkoston jäsenet saavat  täydennyskoulutusta jäsenhinnoilla ja säännöllisesti jaettavaa ajankohtaista tietoa. Jäsenille luodaan henkilökohtaiset tunnukset FINPEDMED Extranet -sivuille, jotka sisältävät käytännön tutkimustyöhön tarkoitettuja ohjeita, lomakkeita ym. materiaalia. Verkostoituminen tarjoaa myös uusia kanavia tutkijoiden väliseen yhteistyöhön sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

FINPEDMED-NORDICPEDMED jäsenet muodostavat Pohjoismaisen jäsenrekisterin, jonka avulla verkosto etsii tutkijoita ja asiantuntijoita tarjottuihin tutkimuksiin ja asiantuntijatehtäviin. Rekisteri on suljettu eikä siitä anneta tietoja ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä on HUS - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet, Digitaaliset ja innovaatiopalvelut / FinPedMed . (Tietosuojaseloste 2018

 

Asiantuntijat

FINPEDMED verkoston jäsenet

Verkoston jäsenyys on vapaaehtoista ja maksutonta. Jäseneksi voi ilmoittautua NORDICPEDMED verkkosivujen kautta; Extranet: ILMOITTAUDU. Ilmoittautuneet hyväksytään arvioinnin perusteella. Varsinaisia jäsenyyskriteereitä ei ole.

Verkoston jäsenet työskentelevät yliopistosairaaloiden ja muiden sairaaloiden tai toimintayksiköiden lastenklinikoilla ja -osastoilla. Osa tutkijoista työskentelee myös yliopistossa. Jäsenet ovat sitoutuneet toimintaan mm. vastaamalla nopeasti verkoston kautta tuleviin palvelupyyntöihin. Koulutustaustaltaan verkoston jäsenet ovat pääasiassa kokeneita erikoislääkäreitä tai muun tieteen alan asiantuntijoita, joilla on tohtorin tutkinto. Monet ovat oman alansa dosentteja tai professoreja. 

Verkoston edut jäsenille

Verkosto antaa tutkijoille mahdollisuuden vaikuttaa lasten lääkehoitojen kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuden osallistua uusiin tutkimuksiin. Verkoston avulla voidaan keskitetysti kasvattaa tutkimusten rekrytointipohjaa ja ohjata uutta tutkimusrahoitusta Suomeen. Tutkimusten avulla saadaan uusien lääkehoitojen hyöty sekä suomalaisille että eurooppalaisille lapsipotilaille entistä nopeammin.

FINPEDMED -verkoston jäsenet saavat  täydennyskoulutusta jäsenhinnoilla ja säännöllisesti jaettavaa ajankohtaista tietoa. Jäsenille luodaan henkilökohtaiset tunnukset FINPEDMED Extranet -sivuille, jotka sisältävät käytännön tutkimustyöhön tarkoitettuja ohjeita, lomakkeita ym. materiaalia. Verkostoituminen tarjoaa myös uusia kanavia tutkijoiden väliseen yhteistyöhön sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

FINPEDMED-NORDICPEDMED jäsenet muodostavat Pohjoismaisen jäsenrekisterin, jonka avulla verkosto etsii tutkijoita ja asiantuntijoita tarjottuihin tutkimuksiin ja asiantuntijatehtäviin. Rekisteri on suljettu eikä siitä anneta tietoja ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä on HUS - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet, Digitaaliset ja innovaatiopalvelut / FinPedMed . (Tietosuojaseloste 2018