Finpedmed
teemakuva

Lääketutkimus Suomessa

Suomessa lääketutkimukset, myös lasten (0-17v.) tutkimukset, ovat lääketieteellistä tutkimusta ihmisillä, jolle on oma lainsäädäntö. Tutkimus on viranomaisvalvonnan alaista toimintaa.

Ennen tutkimuksen aloittamista, siitä on tehtävä ilmoitus sekä lääkeviranomaisille (Fimea) että tutkimuseettiselle toimikunnalle (Tukija), jotka arvioivat tutkimussuunnitelman. Aloitus vaatii molempien viranomaisten myönteisen päätöksen. Lisäksi kaikilta tutkimusyksiköiltä, kuten sairaaloilta, tarvitaan virallinen tutkimuslupa. Tutkimus tarvitsee myös tutkimussopimuksen tutkimusta rahoittavan tahon ja kunkin tutkimusyksikön välille.

Ennen potilailla tehtävän tutkimuksen aloittamista, sekä lapsilta että/tai heidän huoltajiltaan (lapsen ikäryhmästä riippuen) pyydetään vapaaehtoinen kirjallinen suostumus. Suostumus perustuu tutkimuksesta annettavan tiedon ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Lapsen ilmaisemaa mielipidettä ja oletettua tahtoa on noudatettava hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen.

Suomessa viranomaistoiminnalle on määritellyt toimintaohjeet ja laissa säädetyt käsittelyajat. Tutkimusyksiköiden tutkimusluvat sekä tutkimusopimukset käsitellään ja hyväksytään kunkin tutkimusyksikön omien hallinnollisten ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti. 

Lisää yleistä tietoa (aikuisten) lääketutkimuksista Suomessa; Clinical Trials Finland -sivustolta (engl.) sekä suomeksi Lääketietokeskuksen sivuilta Lääketutkimukset.

 

Lääketutkimus Suomessa

Suomessa lääketutkimukset, myös lasten (0-17v.) tutkimukset, ovat lääketieteellistä tutkimusta ihmisillä, jolle on oma lainsäädäntö. Tutkimus on viranomaisvalvonnan alaista toimintaa.

Ennen tutkimuksen aloittamista, siitä on tehtävä ilmoitus sekä lääkeviranomaisille (Fimea) että tutkimuseettiselle toimikunnalle (Tukija), jotka arvioivat tutkimussuunnitelman. Aloitus vaatii molempien viranomaisten myönteisen päätöksen. Lisäksi kaikilta tutkimusyksiköiltä, kuten sairaaloilta, tarvitaan virallinen tutkimuslupa. Tutkimus tarvitsee myös tutkimussopimuksen tutkimusta rahoittavan tahon ja kunkin tutkimusyksikön välille.

Ennen potilailla tehtävän tutkimuksen aloittamista, sekä lapsilta että/tai heidän huoltajiltaan (lapsen ikäryhmästä riippuen) pyydetään vapaaehtoinen kirjallinen suostumus. Suostumus perustuu tutkimuksesta annettavan tiedon ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Lapsen ilmaisemaa mielipidettä ja oletettua tahtoa on noudatettava hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen.

Suomessa viranomaistoiminnalle on määritellyt toimintaohjeet ja laissa säädetyt käsittelyajat. Tutkimusyksiköiden tutkimusluvat sekä tutkimusopimukset käsitellään ja hyväksytään kunkin tutkimusyksikön omien hallinnollisten ohjeiden ja määräaikojen mukaisesti. 

Lisää yleistä tietoa (aikuisten) lääketutkimuksista Suomessa; Clinical Trials Finland -sivustolta (engl.) sekä suomeksi Lääketietokeskuksen sivuilta Lääketutkimukset.