Finpedmed
teemakuva

Palvelut

FINPEDMED tarjoaa asiantuntijapalvelua lasten kliinisten lääketutkimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutkimukset suunnitellaan siten, että ne täyttävät korkeatasoiset eettiset ja tieteelliset vaatimukset. Tutkimukset toteutetaan turvallisessa ympäristössä säädösten mukaisesti, kokeneiden lastenlääkäreiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan yhteistyöllä.

FINPEDMED verkoston toimintamalli perustuu nopeaan ja keskitettyyn tiedon välittämiseen toimeksiantajan ja tutkijoiden välillä. Toiminta pohjautuu omaan (suljettuun) jäsenrekisteriin, jonka avulla voidaan nopeasti identifioida ja tarjota asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin ja tutkimuksiin. 

FINPEDMED Palvelut

  • Toteutettavuusselvitykset (feasibilities)

  • Lastenlääketutkimusten kliininen toteutus

  • Tutkimusyhteistyöhankkeet (tutkijat ja tutkimusryhmät)

  • Varhaisen vaiheen lääkekehitys (konsultaatio)

  • Tutkimussuunnitelmien luominen

  • Valmiiden tutkimussuunnitelmien arviointi

  • Erikoisalakohtaiset asiantuntijakonsultaatiot ja -lausunnot (Asiantuntijapoolit)

  • Pediatrisen kliinisen farmakologian asiantuntijakonsultaatiot

  • Muut lastenlääkkeiden kehitykseen, tutkimukseen ja rekisteröintiin liittyvät tehtävät

FINPEDMED palvelupyynnöt

Vuoden 2014 aikana FINPEDMED palvelutoiminta siirtyi sähköiseksi Palvelupyynnöksi (Service Request). Palvelupyyntö sisältää yhden kliinisen lääketutkimuksen tai yhtä lääkettä koskevat konsultaatiotiedot, jotka lähetetään FINPEDMED:n kautta kyseisen erikoisalan asiantuntijoille. Vuonna 2019 palvelupyynnöt ovat maksuttomia. Lääketeollisuuden konsultaatiopyynnöille on vuosittain vahvistettu palvelumaksu (Service Fee 2018). Kts. Palveluehdot - Terms of FINPEDMED Services.

Palvelupyyntö voi sisältää toteutettavuusselvityksen, tiivistelmän, protokollan ym. asiakirjoja. Toimeksiantaja ilmoittaa pyyntöön liittyvät salassapitosopimusvaatimukset. Mahdollinen asiantuntijapoolien (Expert Board) työ neuvotellaan erikseen toimeksiantajan kanssa.

FINPEDMED voi allekirjoittaa salassapitosopimuksen asiakirjojen vastaanottamiseksi, mutta se ei kata juridisesti jäsenten salassapitoa. FINPEDMED ei solmi tutkimus- tai asiantuntijasopimuksia eikä hallinnoi tutkimusrahoitusta. Salassapito-, tutkimus- ja konsultaatiosopimukset tehdään toimeksiantajan ja tutkimusorganisaation tai tutkijan välille. Tutkimusrahoitus hallinnoidaan sairaaloiden tai lääkäriasemien tutkimusorganisaatioissa. Palvelupyyntömaksuja hallinnoi HYKS-instituutti Oy.

Palvelut

FINPEDMED tarjoaa asiantuntijapalvelua lasten kliinisten lääketutkimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutkimukset suunnitellaan siten, että ne täyttävät korkeatasoiset eettiset ja tieteelliset vaatimukset. Tutkimukset toteutetaan turvallisessa ympäristössä säädösten mukaisesti, kokeneiden lastenlääkäreiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan yhteistyöllä.

FINPEDMED verkoston toimintamalli perustuu nopeaan ja keskitettyyn tiedon välittämiseen toimeksiantajan ja tutkijoiden välillä. Toiminta pohjautuu omaan (suljettuun) jäsenrekisteriin, jonka avulla voidaan nopeasti identifioida ja tarjota asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin ja tutkimuksiin. 

FINPEDMED Palvelut

FINPEDMED palvelupyynnöt

Vuoden 2014 aikana FINPEDMED palvelutoiminta siirtyi sähköiseksi Palvelupyynnöksi (Service Request). Palvelupyyntö sisältää yhden kliinisen lääketutkimuksen tai yhtä lääkettä koskevat konsultaatiotiedot, jotka lähetetään FINPEDMED:n kautta kyseisen erikoisalan asiantuntijoille. Vuonna 2019 palvelupyynnöt ovat maksuttomia. Lääketeollisuuden konsultaatiopyynnöille on vuosittain vahvistettu palvelumaksu (Service Fee 2018). Kts. Palveluehdot - Terms of FINPEDMED Services.

Palvelupyyntö voi sisältää toteutettavuusselvityksen, tiivistelmän, protokollan ym. asiakirjoja. Toimeksiantaja ilmoittaa pyyntöön liittyvät salassapitosopimusvaatimukset. Mahdollinen asiantuntijapoolien (Expert Board) työ neuvotellaan erikseen toimeksiantajan kanssa.

FINPEDMED voi allekirjoittaa salassapitosopimuksen asiakirjojen vastaanottamiseksi, mutta se ei kata juridisesti jäsenten salassapitoa. FINPEDMED ei solmi tutkimus- tai asiantuntijasopimuksia eikä hallinnoi tutkimusrahoitusta. Salassapito-, tutkimus- ja konsultaatiosopimukset tehdään toimeksiantajan ja tutkimusorganisaation tai tutkijan välille. Tutkimusrahoitus hallinnoidaan sairaaloiden tai lääkäriasemien tutkimusorganisaatioissa. Palvelupyyntömaksuja hallinnoi HYKS-instituutti Oy.