Finpedmed
teemakuva

Asiantuntijapoolit

FINPEDMED verkostolla on 15 asiantuntijapoolia (Expert Boards), joiden tehtäviin kuuluu antaa erikoisalakohtaisia kansallisia lausuntoja verkostolle tulleisiin palvelupyyntöihin. Asiantuntijapoolin palvelua tarjotaan, jos palvelupyyntö arvioidaan sellaiseen soveltuvaksi. Kts. Palveluehdot - Terms of FINPEDMED Services.

Asiantuntijapooli ei toimi viranomaisen roolissa eikä tee hallinnollisiin tehtäviin liittyviä päätöksiä. Jokaisen poolin asiantuntija toimii itsenäisesti edustaen omaa erikoisalaansa ja osallistuu laadittaviin lausuntoihin FINPEDMED:n ko. asiantuntijapoolin jäsenenä. Kaikki asiantunijapoolien jäsenet antavat henkilökohtaisen salassapitoilmoituksen. Sidonnaisuusilmoitukset annetaan toimeksiantajan erillisestä pyynnöstä;  Asiantuntijapoolin tehtävän kuvaus.

Pooli arvioi lasten kliinisten lääketutkimusten tutkimussuunnitelmien ja toteutettavuusselvitysten erityiskysymyksiä verraten niitä mm. kansallisiin hoitokäytäntöihin, sairauksien esiintyvyyteen, potilasmääriin ja toteutusmahdollisuuksiin. Toimeksiantaja määrittelee tehtävän laajuuden sekä halutun vastauksen muodon. Vastaukset voivat olla lyhyitä arvioita, standardoituja toteutettavuusselvityksiä tai laajempia konsultaatioita ja raportteja (Expert Report).

Asiantuntijapoolin työ on palkkioperusteinen. Palkkio määräytyy tehtävän laajuuden mukaisesti FINPEDMED:n palvelumaksujen mukaisesti. Palkkiot hallinnoidaan HYKS-instituutti Oy:n kautta.

Asiantuntijapoolit ja näiden asiantuntijat erikoisaloittain

1. Hematology - Oncology / Lasten hematologia ja onkologia

2. Neurology / Lastenneurologia

3. Endocrinology / Lastenendokrinologia

4. Rheumatology / Lastenreumatologia

5. Infectious Diseases / Lasten infektiosairaudet

6. Neonatology / Neonatologia

7. Gastroenterology / Lasten gastroenterologia

8. Allergology / Lasten allegologia

9. Nephrology / Lasten nefrologia

10. Cardiology / Lasten kardiologia

11. Anesthesia - Intensive Care & Pain Management / Anestesiologia, kivun hoito ja tehohoito

12. Surgery / Lastenkirurgia

13. Clinical Pharmacology / Kliininen farmakologia

14. Child and Adolescent Psychiatry / Lastenpsykiatria ja Nuorisopsykiatria

15. Pediatric Rare Diseases / Lasten harvinaissairaudet (Asiantuntijoiden konsultointi Finpedmed toimiston kautta)

 

Asiantuntijapoolit

FINPEDMED verkostolla on 15 asiantuntijapoolia (Expert Boards), joiden tehtäviin kuuluu antaa erikoisalakohtaisia kansallisia lausuntoja verkostolle tulleisiin palvelupyyntöihin. Asiantuntijapoolin palvelua tarjotaan, jos palvelupyyntö arvioidaan sellaiseen soveltuvaksi. Kts. Palveluehdot - Terms of FINPEDMED Services.

Asiantuntijapooli ei toimi viranomaisen roolissa eikä tee hallinnollisiin tehtäviin liittyviä päätöksiä. Jokaisen poolin asiantuntija toimii itsenäisesti edustaen omaa erikoisalaansa ja osallistuu laadittaviin lausuntoihin FINPEDMED:n ko. asiantuntijapoolin jäsenenä. Kaikki asiantunijapoolien jäsenet antavat henkilökohtaisen salassapitoilmoituksen. Sidonnaisuusilmoitukset annetaan toimeksiantajan erillisestä pyynnöstä;  Asiantuntijapoolin tehtävän kuvaus.

Pooli arvioi lasten kliinisten lääketutkimusten tutkimussuunnitelmien ja toteutettavuusselvitysten erityiskysymyksiä verraten niitä mm. kansallisiin hoitokäytäntöihin, sairauksien esiintyvyyteen, potilasmääriin ja toteutusmahdollisuuksiin. Toimeksiantaja määrittelee tehtävän laajuuden sekä halutun vastauksen muodon. Vastaukset voivat olla lyhyitä arvioita, standardoituja toteutettavuusselvityksiä tai laajempia konsultaatioita ja raportteja (Expert Report).

Asiantuntijapoolin työ on palkkioperusteinen. Palkkio määräytyy tehtävän laajuuden mukaisesti FINPEDMED:n palvelumaksujen mukaisesti. Palkkiot hallinnoidaan HYKS-instituutti Oy:n kautta.

Asiantuntijapoolit ja näiden asiantuntijat erikoisaloittain

1. Hematology - Oncology / Lasten hematologia ja onkologia

2. Neurology / Lastenneurologia

3. Endocrinology / Lastenendokrinologia

4. Rheumatology / Lastenreumatologia

5. Infectious Diseases / Lasten infektiosairaudet

6. Neonatology / Neonatologia

7. Gastroenterology / Lasten gastroenterologia

8. Allergology / Lasten allegologia

9. Nephrology / Lasten nefrologia

10. Cardiology / Lasten kardiologia

11. Anesthesia - Intensive Care & Pain Management / Anestesiologia, kivun hoito ja tehohoito

12. Surgery / Lastenkirurgia

13. Clinical Pharmacology / Kliininen farmakologia

14. Child and Adolescent Psychiatry / Lastenpsykiatria ja Nuorisopsykiatria

15. Pediatric Rare Diseases / Lasten harvinaissairaudet (Asiantuntijoiden konsultointi Finpedmed toimiston kautta)