Finpedmed
teemakuva

Tutkimusyksiköt

Tutkimusyksiköt ovat itsenäisesti toimivia yliopistosairaaloiden lastenklinikoita, sairaaloiden osastoja tai yksityisten lääkäriasemien tutkimusyksikköjä joissa tutkimukset tehdään.

Jokaisella yliopistosairaalan lastenklinikalla on nimetty FINPEDMED verkoston yhdyshenkilö, joka toimii verkoston ensisijaisena kontaktina omaan sairaalaansa ja klinikkaansa. Yhdyshenkilö toimii myös oman sairaalansa edustajana FINPEDMEDin Ohjausryhmässä.

Yliopistosairaaloiden lastenklinikat;

Erikoisalat

 • Kliininen farmakologia ja lääkehoito

 • Lastentaudit

 • Lastenneurologia

 • Lastenpsykiatria

 • Nuorisopsykiatria

 • Lastenkirurgia

Suppeat lastentautien erikoisalat ja muut erikoisalat

 • Lastenallergologia

 • Lastenhematologia ja onkologia

 • Lastenendokrinologia

 • Lasteninfektiosairaudet

 • Lastenkardiologia

 • Neonatologia

 • Lastenreumatologia

 • Lastennefrologia

 • Lastengastroenterologia

 • Lasten kuntoutus

 • Neuropsykiatria

 • Psykiatria

 • Lasten anestesiologia, tehohoito ja kivun hoito

 • Farmakogenetiikka

 • Teollisuusfarmasia

 • Lääketieteellinen tutkimusetiikka

 • Harvinaissairaudet

Tutkimusyksiköt

Tutkimusyksiköt ovat itsenäisesti toimivia yliopistosairaaloiden lastenklinikoita, sairaaloiden osastoja tai yksityisten lääkäriasemien tutkimusyksikköjä joissa tutkimukset tehdään.

Jokaisella yliopistosairaalan lastenklinikalla on nimetty FINPEDMED verkoston yhdyshenkilö, joka toimii verkoston ensisijaisena kontaktina omaan sairaalaansa ja klinikkaansa. Yhdyshenkilö toimii myös oman sairaalansa edustajana FINPEDMEDin Ohjausryhmässä.

Yliopistosairaaloiden lastenklinikat;

Erikoisalat

Suppeat lastentautien erikoisalat ja muut erikoisalat