Finpedmed
teemakuva

FINPEDMED Strategia 2018

Missio

Edistämme Suomalaisten (Eurooppalaisten) lasten terveyttä lisäämällä uusien lääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja rekisteröintiä, pyrkien välttämään tarpeettomat lapsiin kohdistuvat tutkimukset. Tavoitteena on saada turvallisia ja tutkittuun tietoon perustuvia lääkkeitä ja lääkehoitoja.

Arvopohja

Toimintamme pohjautuu luotettavaan, vastuulliseen sekä eettisesti ja tieteellisesti korkeatasoiseen työhön. Olemme voittoa tavoittelematon organisaatio jota hallinnoi juridinen isäntäorganisaatio (HUS, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet). Toimimme läpinäkyvästi ja vaihdamme tietoja avoimesti sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Teemme yhteistyötä kaikkien lääkealan yritysten ja viranomaistahojen kanssa. Edustamme tutkimustyötä tekeviä lääkäreitä ja muita alan asiantuntijoita, ja kehitämme tutkimustyötä edistäviä kansallisia yhtenäisiä käytäntöjä, materiaaleja sekä toimintamalleja.

Visio

Haluamme kasvaa yhdeksi Euroopan tehokkaimmista lastenlääketutkimusverkostoista, ja rakentaa uutta Pohjoismaista ja kansainvälisesti tunnettua asiantuntijaverkostoa (NordicPedMed).

Palvelut

Tuotamme asiantuntijapalveluita oman suljetun jäsenrekisterin ja uudenlaisen e-Palvelupyyntö-järjestelmän kautta. Lääketeollisuudelle palvelut ovat maksullisia, jolloin asiantuntijamme saavat tehtävistään korvauksen. Olemme jäsenenä Euroopan Lääkeviraston (EMA) koordinoimassa Eurooppalaisessa lastenlääkkeiden tutkimus-verkostossa (Enpr-EMA). Palvelumme pohjautuvat EU:n Lastenlääkeasetuksen (EY 1901/2006) ja lainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin. Tuotamme omille jäsenillemme tutkimusta tukevia sisäisiä palveluita ja tarjoamme uusia tutkimustehtäviä.

Koulutus ja viestintä

Koulutamme omia asiantuntijoitamme, ja lisäämme näin heidän erityisasiantuntemustaan. Tarjoamme lisäkoulutusta myös muille. Pyrimme tiedottamaan toiminnastamme avoimesti kaikkia; viranomaisia, potilasjärjestöjä, lääkäreiden erikoisalayhdistyksiä, apteekkeja ja sairaaloita. Osallistumme aktiivisesti Eurooppalaisiin, Pohjoismaisiin sekä kansainvälisiin kongresseihin ja kokouksiin, ja pyrimme vaikuttamaan näissä.

Asiakaslupaus ja palveluperusteet

Tarjoamme koko maan laajuisen verkoston avulla korkeinta ja ajantasaista asiantuntijuutta lasten lääketutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen. Palvelumme kattaa kaikki lastentautien erikoisalat Suomessa (rokotteet pois lukien). Lisäksi tarjoamme asiantuntijuutta pediatrisen kliinisen farmakologian ja lapsille sopivien lääkemuotojen sekä lääketieteellisen etiikan osa-alueilla. Emme kuitenkaan toimi viranomaisen asemassa, emme tee ko. päätöksiä, emmekä anna eettisiä lausuntoja. Palvelemme sekä lääketeollisuuden kautta tulevia että tutkijalähtöisiä kliinisiä lääketutkimuksia.

Palvelumme koordinoidaan ja niitä tuetaan keskitetysti yhden toimipisteen (toimisto) kautta. Asiakkaitamme ovat Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan alueilla, sekä kansainvälisesti, toimivat lääketeollisuuden yritykset, sekä eurooppalaiset ja kansalliset akateemiset tutkimusryhmät. Palvelemme myös Suomen ja Euroopan lääke-, lupa- ja eettisiä viranomaistahoja, ja sellaisia instituutioita ja organisaatioita, jotka tarvitsevat asiantuntijapalveluitamme.

Rahoitus ja toiminta

Kuluvan kauden aikana tavoittelemme uutta, pysyvää rahoitusmallia, aiemmin myönnettyjen tukirahoitusten sijaan. Pyrimme kasvattamaan asiantuntijoidemme ja palvelupyyntöjen määrää, ja kehittämään toiminnallemme uusia mittareita.

FINPEDMED Strategia 2018

Missio

Edistämme Suomalaisten (Eurooppalaisten) lasten terveyttä lisäämällä uusien lääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja rekisteröintiä, pyrkien välttämään tarpeettomat lapsiin kohdistuvat tutkimukset. Tavoitteena on saada turvallisia ja tutkittuun tietoon perustuvia lääkkeitä ja lääkehoitoja.

Arvopohja

Toimintamme pohjautuu luotettavaan, vastuulliseen sekä eettisesti ja tieteellisesti korkeatasoiseen työhön. Olemme voittoa tavoittelematon organisaatio jota hallinnoi juridinen isäntäorganisaatio (HUS, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet). Toimimme läpinäkyvästi ja vaihdamme tietoja avoimesti sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Teemme yhteistyötä kaikkien lääkealan yritysten ja viranomaistahojen kanssa. Edustamme tutkimustyötä tekeviä lääkäreitä ja muita alan asiantuntijoita, ja kehitämme tutkimustyötä edistäviä kansallisia yhtenäisiä käytäntöjä, materiaaleja sekä toimintamalleja.

Visio

Haluamme kasvaa yhdeksi Euroopan tehokkaimmista lastenlääketutkimusverkostoista, ja rakentaa uutta Pohjoismaista ja kansainvälisesti tunnettua asiantuntijaverkostoa (NordicPedMed).

Palvelut

Tuotamme asiantuntijapalveluita oman suljetun jäsenrekisterin ja uudenlaisen e-Palvelupyyntö-järjestelmän kautta. Lääketeollisuudelle palvelut ovat maksullisia, jolloin asiantuntijamme saavat tehtävistään korvauksen. Olemme jäsenenä Euroopan Lääkeviraston (EMA) koordinoimassa Eurooppalaisessa lastenlääkkeiden tutkimus-verkostossa (Enpr-EMA). Palvelumme pohjautuvat EU:n Lastenlääkeasetuksen (EY 1901/2006) ja lainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin. Tuotamme omille jäsenillemme tutkimusta tukevia sisäisiä palveluita ja tarjoamme uusia tutkimustehtäviä.

Koulutus ja viestintä

Koulutamme omia asiantuntijoitamme, ja lisäämme näin heidän erityisasiantuntemustaan. Tarjoamme lisäkoulutusta myös muille. Pyrimme tiedottamaan toiminnastamme avoimesti kaikkia; viranomaisia, potilasjärjestöjä, lääkäreiden erikoisalayhdistyksiä, apteekkeja ja sairaaloita. Osallistumme aktiivisesti Eurooppalaisiin, Pohjoismaisiin sekä kansainvälisiin kongresseihin ja kokouksiin, ja pyrimme vaikuttamaan näissä.

Asiakaslupaus ja palveluperusteet

Tarjoamme koko maan laajuisen verkoston avulla korkeinta ja ajantasaista asiantuntijuutta lasten lääketutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen. Palvelumme kattaa kaikki lastentautien erikoisalat Suomessa (rokotteet pois lukien). Lisäksi tarjoamme asiantuntijuutta pediatrisen kliinisen farmakologian ja lapsille sopivien lääkemuotojen sekä lääketieteellisen etiikan osa-alueilla. Emme kuitenkaan toimi viranomaisen asemassa, emme tee ko. päätöksiä, emmekä anna eettisiä lausuntoja. Palvelemme sekä lääketeollisuuden kautta tulevia että tutkijalähtöisiä kliinisiä lääketutkimuksia.

Palvelumme koordinoidaan ja niitä tuetaan keskitetysti yhden toimipisteen (toimisto) kautta. Asiakkaitamme ovat Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan alueilla, sekä kansainvälisesti, toimivat lääketeollisuuden yritykset, sekä eurooppalaiset ja kansalliset akateemiset tutkimusryhmät. Palvelemme myös Suomen ja Euroopan lääke-, lupa- ja eettisiä viranomaistahoja, ja sellaisia instituutioita ja organisaatioita, jotka tarvitsevat asiantuntijapalveluitamme.

Rahoitus ja toiminta

Kuluvan kauden aikana tavoittelemme uutta, pysyvää rahoitusmallia, aiemmin myönnettyjen tukirahoitusten sijaan. Pyrimme kasvattamaan asiantuntijoidemme ja palvelupyyntöjen määrää, ja kehittämään toiminnallemme uusia mittareita.