Finpedmed
teemakuva

Info

Lapsille (Euroopassa n.100 miljoonaa; suomessa n. 1,2 miljoonaa 0-17 -vuotiasta) ei ole riittävästi tutkittuja ja turvallisia lääkkeitä. Sen vuoksi lasten sairauksien hoidossa joudutaan käyttämään aikuisille tarkoitettuja lääkkeitä, joiden tarkempaa soveltuvuutta ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia ei ole tutkittu lapsilla. Siksi on tärkeää, että lääkkeet tutkitaan aikuisten lisäksi myös lapsiväestössä, jotta lapset ja nuoret saavat heille soveltuvia uusia lääkkeitä.

Tätä kehitystä tuetaan lainsäädännöllä. Euroopassa astui voimaan vuonna 2007 Lastenlääkeasetus (EY 1901/2006), joka velvoittaa lääkeyhtiöitä tutkimaan uudet lääkkeet myös lapsilla, jos viranomaiset arvioivat ne lapsille tarpeelliseksi. Asetus velvoitti myös Euroopan lääkeviraston (EMA) perustamaan Eurooppalaisen verkoston koordinoimaan kansallisia ja muita tutkimusverkostoja. FINPEDMED on tämän vuonna 2011 perustetun EU-verkoston, Enpr-EMA:n (The European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency), jäsen.  

FINPEDMED (Finnish Investigators Network for Pediatric Medicines) on vuonna 2007 perustettu kansallinen lastenlääkkeiden tutkimusverkosto. Lastenlääkäreistä ja muista asiantuntijoista koostuva tutkijoiden verkosto on maamme viiden yliopistosairaalan ja näiden lastenklinikoiden yhteishanke.

FINPEDMEDin tavoitteena on suomalaisten lasten terveyden edistäminen, lisäämällä uusien ja turvallisten lääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja rekisteröintiä, kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat lapsiin kohdistuvat tutkimukset. 

FINPEDMED on voittoa tavoittelematon, ei-juridinen ja riippumaton palvelumalli, jonka avulla pyritään edistämään sekä akateemisia, että lääketeollisuuden sponsoroimia lastenlääketutkimuksia Suomessa.

FINPEDMEDin päätehtävät:

 • asiantuntijapalveluiden tarjoaminen

 • lastenlääketutkimusten tutkimusedellytysten parantaminen

 • tutkimusten turvallinen toteuttaminen

 • akateemisen tutkimuksen tukeminen

 • täydennyskoulutus

 • asiantuntijapalveluiden kasvattaminen

 • kansallisten yhteisten toimintamallien harmonisoiminen

 • tutkimusta palvelevien ohjeiden ja mallien luominen

 • tiedottaminen; sairaalat, yliopistot, lääketeollisuus, viranomaiset, lastentautien erikoisalayhdistykset sekä valtakunnalliset potilasjärjestöt

Info

Lapsille (Euroopassa n.100 miljoonaa; suomessa n. 1,2 miljoonaa 0-17 -vuotiasta) ei ole riittävästi tutkittuja ja turvallisia lääkkeitä. Sen vuoksi lasten sairauksien hoidossa joudutaan käyttämään aikuisille tarkoitettuja lääkkeitä, joiden tarkempaa soveltuvuutta ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia ei ole tutkittu lapsilla. Siksi on tärkeää, että lääkkeet tutkitaan aikuisten lisäksi myös lapsiväestössä, jotta lapset ja nuoret saavat heille soveltuvia uusia lääkkeitä.

Tätä kehitystä tuetaan lainsäädännöllä. Euroopassa astui voimaan vuonna 2007 Lastenlääkeasetus (EY 1901/2006), joka velvoittaa lääkeyhtiöitä tutkimaan uudet lääkkeet myös lapsilla, jos viranomaiset arvioivat ne lapsille tarpeelliseksi. Asetus velvoitti myös Euroopan lääkeviraston (EMA) perustamaan Eurooppalaisen verkoston koordinoimaan kansallisia ja muita tutkimusverkostoja. FINPEDMED on tämän vuonna 2011 perustetun EU-verkoston, Enpr-EMA:n (The European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency), jäsen.  

FINPEDMED (Finnish Investigators Network for Pediatric Medicines) on vuonna 2007 perustettu kansallinen lastenlääkkeiden tutkimusverkosto. Lastenlääkäreistä ja muista asiantuntijoista koostuva tutkijoiden verkosto on maamme viiden yliopistosairaalan ja näiden lastenklinikoiden yhteishanke.

FINPEDMEDin tavoitteena on suomalaisten lasten terveyden edistäminen, lisäämällä uusien ja turvallisten lääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja rekisteröintiä, kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat lapsiin kohdistuvat tutkimukset. 

FINPEDMED on voittoa tavoittelematon, ei-juridinen ja riippumaton palvelumalli, jonka avulla pyritään edistämään sekä akateemisia, että lääketeollisuuden sponsoroimia lastenlääketutkimuksia Suomessa.

FINPEDMEDin päätehtävät:

 • asiantuntijapalveluiden tarjoaminen

 • lastenlääketutkimusten tutkimusedellytysten parantaminen

 • tutkimusten turvallinen toteuttaminen

 • akateemisen tutkimuksen tukeminen

 • täydennyskoulutus

 • asiantuntijapalveluiden kasvattaminen

 • kansallisten yhteisten toimintamallien harmonisoiminen

 • tutkimusta palvelevien ohjeiden ja mallien luominen

 • tiedottaminen; sairaalat, yliopistot, lääketeollisuus, viranomaiset, lastentautien erikoisalayhdistykset sekä valtakunnalliset potilasjärjestöt